وجدان

وجدان

وجدان در انسان میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه، همینطور اشکال مختلف.  اما مهم ابعاد و اشکال نیست، بلکه مهم اینه که اصل وجدان وجود داشته…

سادگی

سادگی

  گاهی میشه حرف زد. گاهی هم میشه به جای حرف زدن نوشت.  اما یه وقتایی نه میشه حرف زد و نه میشه نوشت.  حرف…

سی سالگی

سی سالگی

بحران سی سالگی نمیخواستم دست به قلم ببرم ولی نشد که ننویسم  حداقل برای خودم سالی که در آن قرار دارم سال سکوت بود برای…